Chưa được phân loại

Địa Tạng Phi Lai Tự

Địa Tạng Phi Lai Tự

Địa Tạng Phi Lai Tự – Ngôi chùa đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Hôm qua mình đã đi lễ và vãn cảnh chùa. Bên ngoài chùa còn to đẹp còn hơn trên ảnh. Đến đây chơi cảm giác an yên và đẹp đến mức không muốn về. Mình …

Xem chi tiết