weather
Thời Tiết Sài Gòn
Nhiệt Độ: 30°C
Hiện tại: mây rải rác

Nha Trang

Suối Ba Hồ – Nha Trang

Suối BA Hồ Nha Trang

Suối Ba Hồ – Nha Trang – Địa chỉ cụ thể cho các bạn google map: thôn Ninh Ích, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Khánh Hoà được thiên nhiên ưu ái vô cùng, vừa có biển, có núi lại có nhiều thác suối. Trở lại với một địa điểm …

Xem chi tiết